Money talk

Giraal geld

Velen van ons kennen het begrip giraal geld. Meer nog vanwege het veelvoudig gebruik van dit begrip. “ Ik beschik niet over al te veel girale middelen”, hoor je personen nog wel vaak zeggen. Maar wat is nou precies Giraal geld?

Helemaal niet maar toch nog jouw geld

Laat in ieder geval het volgende duidelijk zijn: Je kunt niet spreken van giraal geld zonder over een bankrekening, meer nog een giro rekening te beschikken. Een andere stelling is verder dat giraal geld ondanks het jou geld is, niet de jouwe is. Deze stelling klinkt uiteraard heel erg gek maar je zult in de volgende alinea volkomen begrijpen wat er hiermee wordt bedoeld.

 geld rekening
geld

Giraal geld uitgelegd

Eerder werd aangegeven dat je voor het hebben van giraal geld rekeninghouder van een bank moet zijn. Met giraal geld wordt dan ook bedoeld, het geld dat je op je bankrekening hebt. Je beschikt er niet letterlijk over omdat je deze niet zichtbaar in handen hebt. “ Het gaat simpel weg om het getal dat je op je rekening hebt dat steeds groter of kleiner aan het worden is.” Voor dit getal van jou staat de bank geheel garant.

giraal betalen

Voordelen

Uiteraard brengt het doen van elektronische betalingen, dus girale overmakingen ook vele voordelen met zich mee. Ten eerste: je hebt geen zichtbaar geld te lijve waardoor de kans op het verliezen van je geld of diefstal wordt verminderd. Het gevoel van veiligheid wordt op deze manier een stuk terug gebracht. Ten tweede: Je hebt altijd je ”kluis” op zak voor het doen van de betalingen en je hoeft dus niet eerst de bank te bezoeken om geld in handen te krijgen. Dit is dan ook de reden dat er steeds minder briefgeld en munten in omloop worden gebracht. Door de meeste werkgevers wordt dan ook geëist dat de werknemer over een giro rekening beschikt waar de gelden op worden overgemaakt. Soms komt het wel eens voor dat het loon cash wordt uitbetaald.

giraal geld  betalen

Girale trend

Het giraal betalen en het steeds toenemende giraal verkeer vertelt ons dat het een steeds groter wordende trend is. Dit komt natuurlijk om verschillende redenen. Wereldwijd heeft een enorme digitale ontwikkeling plaatsgevonden. Deze ontwikkeling vond zijn oorsprong in het ontstaan van WEB 2.0, de tweede versie van internet dat zorgde voor een ommekeer van de iets wat statischere internet communicatie naar meer bewegelijkheid op dat gebied. Zo ging men steeds meer over tot elektronische opwaarderingen en betalingen.

 elektronische betalingen

Nadelen

En toch kan het er met giraal geld wel eens mis gaan. Denk bijvoorbeeld aan een missertje bij het intoetsen van de cijfers. De winkelier heeft bijvoorbeeld na het swipen een bedrag van 200Euro aangeslagen in plaats van 20 Euro. Je hebt je code ingevoerd hen hebt verder niet de nodige oplettendheid aan de dag gelegd. Het getalletje waar wij het zo humoristisch over hadden, wordt gauw omlaag gebracht en je beschikt over minder geld. Ook kan het hartstikke verkeerd gaan in het systeem waardoor jou giraal geld wordt misplaatst. Denk bijvoorbeeld ook aan het verleggen van je pinpas.

Giraal geld